Thời gian để gửi Kết quả Vòng 2 đã kết thúc. Dự kiến vào ngày 9/11/2023, Ban Tổ chức sẽ công bố Kết quả các ứng viên lọt vào Vòng 3 (TOP30). Mời các ứng viên theo dõi tại website này hoặc trên Báo điện tử suckhoedoisong.vn