[2023] – Danh sách ứng viên và các giải thưởng

Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN - Lần 2 đã được trao giải cho 14 ứng viên xuất sắc nhất vào đêm Chung kết ngày 15/12/2023.

[2023] – Danh sách TOP12 ứng viên lọt vào Vòng Chung kết

Danh sách 12 ứng viên đã được Ban Tổ chức cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn - lần 2 lựa chọn từ 30 ứng viên lọt vào Vòng 3.

[2023] – Danh sách 30 ứng viên lọt vào Vòng 3

Danh sách 30 ứng viên xuất sắc lọt vào Vòng 3 của cuộc thi Tôi khỏe đẹp bơn - lần 2.

[2023] – Danh sách 100 ứng viên lọt vào Vòng 2

Danh sách 100 ứng viên đã được Ban Tổ chức cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn - lần 2 lựa chọn từ hàng nghìn ứng viên tham gia.